W dniu 15 października 2007 roku w budynku Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie, z inicjatywy Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury i przy współpracy Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, zorganizowano otwarte spotkanie z mieszkańcami miasta pod hasłem „Narody tracąc pamięć o przeszłości, tracą swoją tożsamość”. Tematem tej jakże ważnej imprezy kulturalnej było życie w międzywojennej Włoszczowie.

Włoszczowa na starej fotografii – galeria.

W pierwszej części spotkania miał miejsce wystep przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego (opiekun C. Świetlicki).

Druga wykładowa cześć dostarczyła wiele nieznanych dotąd informacji. Prelegenci mgr Michał Piorun i mgr Cezary Świetlicki w sposób niezwykle interesujący przybliżyli uczestnikom zarys historii miasta oraz kulturę i tradycje tutejszej ludności.

Warto w tym miejscu wspomnieć nazwiska włodarzy naszego miasta z okresu okupacji austriackiej (1915-1918) i czasów II Rzeczypospolitej (1918-1939). Byli nimi miedzy innymi:

 • Antoni MAZURKIEWICZ (p.o. burmistrza w 1916 roku)
 • Stanisław JABŁOŃSKI (burmistrz do 1918 r.)
 • Alfred KEHL (Komisarz rządowy Miasta w 1918 r.)
 • Wincenty JASZEWSKI (burmistrz w latach 20-tych i 30-tych)
 • Stanisław BORKOWSKI(Kierownik Tymczasowego Zarządu Miasta w l. 1928-1929)
 • Wacław PAWLUK (burmistrz 1929 – 1930)
 • Lucjan MUSIELEWICZ (burmistrz)
 • Stanisław MARCINKOWSKI (p.o. burmistrza, następnie burmistrz)

Funkcję zastępcy burmistrza Miasta Włoszczowy w okresie międzywojennym pełnili m.in.:

 • Leon STAROSZCZYK
 • Jan LIPIŃSKI
 • Wincenty JASZEWSKI
 • Stanisław MARCINKOWSKI

W trzeciej części spotkania odbyła się dyskusja, w której udział wzięli starsi mieszkańcy Włoszczowy. Opowiadali oni o czasach swojego dzieciństwa spędzonych w naszym mieście. Głos zabrał również prezes WTH – R. Pacanowski, który w zarysie omówił funkcjonowanie samorządu powiatowego we Włoszczowie.

Po zakończeniu dyskusji uczestnicy mieli możliwość obejrzenia bardzo ciekawej wystawy zatytułowanej „Włoszczowa w obiektywie do 1939 roku i nie tylko”. Można było zobaczyć unikatowe zdjęcia i dokumenty wypożyczone dla celów wystawy od mieszkańców miasta.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Uczestnikom dostarczyło wiele nowych informacji oraz przywołało wspomnienia z lat wczesnej młodości.

006 007 001 002 003 004 005

Zdjęcia pochodzą z zasobów Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: