W dniu 7 lutego bieżącego roku pomiędzy Radą Programową Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej i Włoszczowskim Towarzystwem Historycznym zostało podpisane Porozumienie w sprawie zasad współpracy Rady Programowej Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej z Włoszczowskim Towarzystwem Historycznym. W niniejszym dokumencie mowa jest m.in. o wspólnym organizowaniu imprez historycznych, tj.: konkursów, rajdów, wykładów, objazdów naukowych i wycieczek z przeznaczeniem dla młodzieży szkolnej; gromadzeniu informacji oraz eksponatów kultury materialnej, tj. m.in. zdjęć, widokówek, życiorysów, przedmiotów codziennego użytku z przeszłości i współdziałaniu w celu utworzenia we Włoszczowie muzeum regionalnego oraz dokumentowaniu i ochronie zabytków z terenu powiatu włoszczowskiego.

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: