Dziesiątego czerwca 2008 r. w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie odbyło się spotkanie pod hasłem „Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej”, którego współorganizatorem było Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne. W spotkaniu udział wzięli kombatanci z powiatu włoszczowskiego, zaproszeni goście oraz młodzież z miejscowych szkół.

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor ZSP nr 3 – Wiesław Piech. Uzasadnił on konieczność organizowania tego typu spotkań, podkreślając, iż jest coraz mniej naocznych świadków czasów okupacji i ważne jest, aby kultywować pamięć o ludziach walczących podczas wojny.

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali referatu pt. „Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej” autorstwa Dawida Wójcika, nauczyciela ZSP nr 3. Przybliżył on tematykę okupacji, ruchu oporu, przedstawił informacje o formach represji stosowanych wobec społeczności, rozegranych bitwach, miejscach pamięci narodowej, zasłużonych w obronie wolności.

Spotkanie swym programem słowno – muzycznym wzbogaciła młodzież ZSP nr 3.

Bardzo istotnym punktem spotkania okazały się wspomnienia dotyczące czasów okupacji, którymi podzielili się kombatanci – Kazimiera Szopińska, Ryszard Marcinkowski, Leon Staroszczyk.

Na zakończenie zebrani uczcili minutą ciszy poległych podczas II wojny światowej, zaśpiewali piosenkę „Wojenko, wojenko…” oraz zwiedzili wystawę.

Współorganizatorami spotkania byli też: Rada Programowa Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica, Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury.

2008.06.20.Spotkanie "Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej"
2008.06.20.Spotkanie „Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej”
2008.06.20.Spotkanie "Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej"
2008.06.20.Spotkanie „Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej”
2008.06.20.Spotkanie "Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej"
2008.06.20.Spotkanie „Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej”
2008.06.20.Spotkanie "Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej"
2008.06.20.Spotkanie „Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej”
2008.06.20.Spotkanie "Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej"
2008.06.20.Spotkanie „Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej”

Zdjęcia pochodzą z zasobów Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Uwaga:
Zamieszczone materiały pochodzą ze zbiorów Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego (chyba, że zaznaczono inaczej). Wykorzystanie tych materiałów może odbyć się tylko i wyłącznie za zgodą WTH.

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: