Konferencja pt. „Reformacja w powiecie włoszczowskim” Spotkanie otworzył wiceprezes Zarządu Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego Mariusz Szczepan Marczewski, po czym głos zabrali, w imieniu władz powiatu włoszczowskiego wicestarosta Zbigniew Krzysiek, a w imieniu władz Gminy Włoszczowa naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Jacek Lipa.

Wprowadzeniem do konferencji był występ artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie (pod opieką nauczycieli: Artura Szczukockiego i Cezarego Świetlickiego), w którym przybliżona została historia reformacji w Polsce.

Po części artystycznej ogłoszono wyniki i wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego pt. Dziedzictwo kulturowe regionu, którego celem przewodnim była popularyzacja przeszłości regionu wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Włoszczowa. Jego laureatami zostali: w kategorii szkół podstawowych: I miejsce – Julia Dynus z ZPO nr l we Włoszczowie, II miejsce – Aleksandra Korgul z ZPO nr l we Włoszczowie, III miejsce – Bartosz Skrobisz z ZPO nr l we Włoszczowie; w kategorii gimnazjów: I miejsce – Alicja Błaszczyk z ZPO nr l we Włoszczowie, II miejsce – Alicja Wolska z ZPO w Kurzelowie, III miejsce – Patrycja Nowak z ZPO nr l we Włoszczowie, wyróżnienie: Wioleta Koza z ZPO w Kurzelowie; w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce – Katarzyna Stolarczyk z ZSP nr 3 we Włoszczowie, II miejsce – Izabela Kornecka z ZSP nr 2 we Włoszczowie, III miejsce – Olga Bałazińska z ZSP nr 2 we Włoszczowie, wyróżnienie: Katarzyna Machnik z ZSP nr 3 we Włoszczowie.

Uroczystości towarzyszyły dwie wystawy – pierwsza – fotograficzna pt. Zbory innowiercze na Ziemi Włoszczowskiej – miejsca, ślady ze zdjęciami Stanisława Mulewicza i druga wystawa złożona z prac nagrodzonych w konkursie plastycznym. Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość zakupienia wydawnictw regionalnych.

III Europejskie Dni Dziedzictwa Włoszczowa 2008 odbyły się dzięki wsparciu finansowemu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, Urzędu Gminy Włoszczowa, Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie i Banku Spółdzielczego we Włoszczowie.

 


 

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne słowa podziękowania kieruję do:
Starosty włoszczowskiego Pana RYSZARDA MACIEJCZYKA,
Burmistrza Gminy Włoszczowa Pana BARTŁOMIEJA DORYWALSKIEGO,
Dyrektora Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie Pani JOLANTY TYJAS,
Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszczowie Pana ARTURA KOWALCZYKA,
Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie Pana MARKA LEDWOCHA,
Pana MARIANA ROJKA,
Pana JACKA LIPY,
Pani ANNY SUCHANEK,
Pani MILENY GAWLIK,
Pani AGNIESZKI MAŁEK,
Pani ELŻBIETY GRZYBEK,
Pani KATARZYNY KUZINCOW,
Pani BEATY JANACZEK,
Pana ARTURA SZCZUKOCKIEGO,
Pana CEZAREGO ŚWIETLICKIEGO,
i
Pana MICHAŁA PIORUNA
za pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Rafał Paweł Pacanowski
Prezes Zarządu
Włoszczowskiego Towarzystwa HistorycznegoZdjęcia pochodzą z zasobów Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: