2008. Uwaga – Prosimy o opłacania składek członkowskich

2008. Uwaga – Prosimy o opłacania składek członkowskich

0 329

Zarząd Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego uprzejmie przypomina członkom Towarzystwa o obowiązku (Statut WTH rozdz. III, §11, ust. 2 i 3) opłacania składek członkowskich. Przypominamy również, iż brak regularnego wpłacania składek członkowskich może spowodować skreślenie z listy członków Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego (Statut WTH rozdz. III. §12, ust.1 lit. b).

Wobec powyższego Zarząd prosi członków o uregulowanie należności w pierwszej kolejności za rok ubiegły.

 

INFORMACJA

Uprzejmie informuję wszystkich członków WTH, że od dnia dzisiejszego składki członkowskie można wpłacać na konto bankowe naszego Towarzystwa:

Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne
ul. Jana III Sobieskiego 24, 29-100 Włoszczowa
19 1090 2040 0000 0001 0931 1821
Bank Zachodni WBK 1 Oddział we Włoszczowie
ul. Partyzantów 48, 29-100 Włoszczowa
Z DOPISKIEM: „SKŁADKA ZA ROK…”

Zachęcam do korzystania z tej formy płatności.

Z poważaniem
Rafał Paweł Pacanowski – Prezes Zarządu

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: