W dniu 14 grudnia 2009 r. odbyła sie w Szczecinie sesja Rady Miasta, na której dyskutowano nad wieloma sprawami oraz przegłosowano uchwałę o nadaniu imienia „majora Mieczyslawa Tarchalskiego” skwerowi, ktory miesci sie przy Al. Wojska Polskiego 169-171 (dla znajacych Szczecin – Wojska Polskiego/Pawla Jasienicy).

Z wnioskiem o skwer, plac lub ulicę w październiku 2008 roku do Rady Miasta wystapił p. Jacek Nestor ze Szczecina (od niedawna członek Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego). Sprawa została zakończona sukcesem!

Członkowie WTH oraz Społeczność Miasta Włoszczowy i Powiatu Włoszczowskiego są dumni i zadowoleni z tego, że obrońca Włoszczowy został należycie upamiętniony przez Mieszkańców Miasta Szczecin.

Skwer majora Mieczysława Tarchalskiego
Skwer majora Mieczysława Tarchalskiego
Skwer majora Mieczysława Tarchalskiego
Skwer majora Mieczysława Tarchalskiego
Skwer majora Mieczysława Tarchalskiego
Skwer majora Mieczysława Tarchalskiego

UCHWAŁA Nr XLII/1067/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie

Załącznik do Uchwały Nr XLII/1067/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLII/1067/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009
Z wnioskiem o nadanie nazwy „skwer majora Mieczysława Tarchalskiego” wystąpił stryjeczny wnuk majora. Mieczysław Tarchalski (ps. Marcin, Grzegorz, 1903-1981) – major Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i wojny obronnej Polski w 1939 r. W roku 1919 r. mając 16 lat, wstąpił do Korpusu Kadetów w Modlinie (dzisiaj Nowy Dwór Mazowiecki) i jako ochotnik wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Podczas II-giej wojny światowej, juŜ w grudniu 1939 r. rozpoczął czynną walkę z okupantem. W roku 1942 r. został komendantem II podobwodu, Obwodu Włoszczowskiego Armii Krajowej i ziemia włoszczowska stała się jego drugim domem. W lipcu 1944 r. został zastępcą dowódcy batalionu szturmowego Tygrys, a w tym samym roku we wrześniu objął dowództwo I batalionu Las – 74 Pułku Piechoty AK.

W styczniu 1945 r. został zatrzymany i przekazany w ręce NKWD w Częstochowie, a w marcu wywieziony do Kandałakszy w Rosji. W łagrze przebywał blisko trzy lata pracując w kamieniołomie. W 1950 r. został ponownie aresztowany przez UB, przesłuchiwany i więziony w Kielcach i Włoszczowie przez 3 lata. W 1953 r. został skazany na 10 lat więzienia i przewieziony do Przemyśla, a następnie Sieradza. Z więzienia zwolniony został w 1956 r. i podjął pracę w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Szczecinie.
Z jego inicjatywy powstał w 1960 r. Woliński Park Narodowy. Za walkę i zasługi został odznaczony: Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, czterokrotnie Medalem Wojska, złotymi Odznakami Polskiego Towarzystwa Leśnego i Ligi Ochrony Przyrody. W roku 2009 roku Prezydent RP odznaczył go pośmiertnie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności R.M. po ustaleniu,ze przedmiotowy skwer stanowi własność Miasta oraz po zapoznaniu się z całością dokumentów w sprawie postanowiła (jednogłośnie) przychylić się do wniosku i wnieść go pod obrady Rady Miasta Szczecin projekt niniejszej uchwały.
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności R.M.
Tomasz Hinc

 

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: