W dniu 19 marca br. we Włoszczowie odbył się Wojewódzki i Międzyszkolny Konkurs Historyczny Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939 – 1991. Patronat Honorowy nad uroczystością objęli: Instytut Pamięci Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, Świętokrzyski Kurator Oswiaty – Małgorzata Muzoł, Starosta Włoszczowski – Ryszard Maciejczyk, Burmistrz Gminy Włoszczowa – Bartłomiej Dorywalski oraz Komendant Powiatowy Policji we Włoszczowie – nadkom. Sławomir Sędybył. Patronat medialny objęli: Telewizja Polska S.A. Oddział Kielce, Echo Dnia oraz Miesięcznik informacyjno – reklamowy Powiat Włoszczowski.

Głównym organizatorem konkursu było Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne. Współorganizatorami natomiast Rada Programowa Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej, Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury i Światowy Związek Żołnierzy AK Koło we Włoszczowie. Poprzednie dwie edycje ww. konkursu zorganizowano w latach 2008-2009 pt.: „Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939 – 1992”. Miał on rangę konkursu powiatowego, skierowanego do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu włoszczowskiego. Jednak z uwagi na przypadającą w tym roku 70 rocznicę Mordu Katyńskiego oraz duże zainteresowanie młodzieży szkolnej organizatorzy zapragnęli podnieść rangę konkursu do stopnia wojewódzkiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, tym samym obejmując zasięgiem wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z obszaru województwa świętokrzyskiego. Natomiast w kategorii gimnazjów zorganizowano konkurs o randze powiatowej z przeznaczeniem tylko dla szkół z terenu powiatu włoszczowskiego.

Konkurs przeprowadzony był w dwóch etapach: szkolnym (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) i międzyszkolnym (gimnazja) oraz wojewódzkim (szkoły ponadgimnazjalne). W pierwszym etapie wzięło udział łącznie 114 uczniów (53 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 61 uczniów gimnazjów). Do drugiego etapu zakwalifikowało się 15 uczniów z ośmiu szkół gimnazjalnych i 12 uczniów z sześciu szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu włoszczowskiego i województwa świętokrzyskiego.

Szkoły gimnazjalne reprezentowali:

 • Piotr Sójka i Patrycja Stępnik (Publiczne Gimnazjum w Bukowie);
 • Mariusz Obarzanek (Publiczne Gimnazjum w Kluczewsku);
 • Małgorzata Kozłowska i Dominika Kozłowska (Publiczne Gimnazjum w Koniecznie);
 • Michał Świetliński i Aleksandra Banasik (Publiczne Gimnazjum w Krasocinie);
 • Rafał Nicia i Mateusz Słupiński (Publiczne Gimnazjum w Kurzelowie);
 • Mariola Patyńska i Bartłomiej Mikołajczyk (Publiczne Gimnazjum w Olesznie);
 • Katarzyna Bernat i Marcin Frączek (Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie);
 • Iwona Popczyk i Paulina Siut (Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie).

Szkoły ponagimnazjalne:

 • Piotr Koźmiński i Adrian Zając (ZSP Nr 1 Jędrzejów);
 • Ewa Woźniak i Katarzyna Baran (ZS Staszów);
 • Agnieszka Janik i Przemysław Zieliński (I LO Włoszczowa);
 • Agata Łączek i Beata Sobczyk (ZSP Nr 2 Włoszczowa);
 • Robert Matyśkiewicz i Adam Łukasik.(ZSP Nr 3 Włoszczowa);
 • Michał Pryt i Tomasz Znojek (ZDZ Kielce O/Włoszczowa).

Gali konkursowej przewodniczył Marek Teper – przedstawiciel WTH. Wśród znamienitych gości, którzy przybyli na uroczystość byli m.in.: ks. Krzysztof Tkaczyk – wikariusz parafii p.w. Świętej Małgorzaty w Pierzchnicy k./Chmielnika, jednocześnie członek WTH, Mieczysław Guździoł – przewodniczący Rady Programowej Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej, Roman Wojtalczyk – Wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach, Jerzy Bała – Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego, Stanisław Nowak – Przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie, Robert Ślęzak – Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, mł. insp. Krzysztof Kozieł I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji i podkom. Maria Płonkiewicz – Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, Rafał Paweł Pacanowski – Prezes Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego, Czesław Malinowski – Prezes Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury, Iwona Kania – doktorantka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, członek WTH, jednocześnie przewodnicząca Komisji Konkursowej.

Po przywitaniu uczestników i przybyłych gości przez organizatorów konkursu i przedstawicieli organizacji społecznych patronujących konkursowi przystąpiono do części konkursowej polegającej na rozwiązaniu testów pisemnych. Poziom merytoryczny testów był wysoki, pytania trudne i bardzo szczegółowe – podkreślali zgodnie uczestnicy i komisja konkursowa. Finaliści konkursu musieli wykazać się dokładną znajomością dat, wydarzeń, not biograficznych ofiar i katów w zbrodni katyńskiej, umiejętnościami związanymi z analizą mapy historycznej oraz znajomością materiału ikonograficznego – podkreśla Rafał Paweł Pacanowski – Prezes Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego.

Po zakończeniu części konkursowej miał miejsce drobny poczęstunek zorganizowany przez WTH i starostwo powiatowe we Włoszczowie w trakcie, którego można było przyjrzeć się mini wystawie o tematyce katyńskiej przygotowanej przez uczniów ZSP Nr 2 we Włoszczowie.

Następnie uczestnicy i ich opiekunowie obejrzeli wzruszający montaż słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie (wyk. Adriana Kałka, Piotr Lis, Bartłomiej Wojciechowski i Angelina Wójcik). W spektaklu wykorzystano archiwalne filmy z okresu września 1939 roku oraz zdjęcia z tego okresu, które były prezentowane na przemian z recytowanym przez młodzież tekstem dotyczącym samego wybuchu wojny oraz mordu żołnierzy, policjantów i innych urzędników państwowych przez NKWD na wschodzie 1940 roku.

Później uczestnicy, organizatorzy konkursu oraz przedstawiciele władz samorządowych udali się na pobliski cmentarz, gdzie wspólnie odmówili modlitwę, złożyli kwiaty i zapalili znicze na cenotafie ofiar NKWD w Katyniu i innych miejscowościach ZSRR, po czym udali się do Czarncy i dzięki uprzejmości Zygmunta Fatygi – Prezesa Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego zwiedzali miejsca pamięci po naszym wielkim rodaku. Na koniec w starostwie powiatowym nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w obecności przedstawicieli samorządu terytorialnego.

LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI:

a) w kategorii gimnazjów:

    I miejsce – Małgorzata Kozłowska (PG Konieczno),
    II miejsce – Katarzyna Bernat (PG Nr 1 Włoszczowa),
    III miejsce – Piotr Sójka (PG Bukowa);

b) w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

  I miejsce – Agnieszka Janik (I LO Włoszczowa),
    II miejsce – Adam Łukasik (ZSP Nr 3 Włoszczowa),
    III miejsce – Robert Matyśkiewicz (ZSP Nr 3 Włoszczowa).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie, Urząd Gminy Włoszczowa, Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne i Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury.

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: