środa, 19 Wrzesień 2018
Inne

0 606
Zygmunt Glinka Pierwszy Komisarz Ludowy na Powiat Włoszczowski X – XII 1918 r. Członek Sejmiku i Wydziału Powiatowego w okresie międzywojennym. źródło: Stolarski T., Znani i nieznani Ziemi Włoszczowskiej, Włoszczowa 2003
Jan Ledwoch Poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Komisarz Ludowy na Powiat Włoszczowski XII 1918 – I 1919; Członek Sejmiku i Wydziału Powiatowego we Włoszczowie w okresie międzywojennym. źródło: Stolarski T., Znani i nieznani Ziemi Włoszczowskiej, Włoszczowa 2003

Włodzimierz Wyszkowski Komisarz Rządowy na Powiat Włoszczowski od stycznia do sierpnia 1919 r., następnie p.o. Starosty włoszczowskiego 1919 – 1920. W okresie późniejszym kolejno Starosta ciechanowski, grójecki, mławski i ponownie włoszczowski (w latach 1934 – 37) źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach


Eugeniusz Rychłowski
Starosta Włoszczowski w latach 1929 – 1934


Jerzy Lewiński
Wicestarosta Włoszczowski pod koniec 1931 roku


Jakub Kurcz
Wicestarosta Włoszczowski w latach 1932 – 1935


Bruno Kazimierz Durda
p.o. Wicestarosty włoszczowskiego w latach 1935-1937, następnie do 1939 r. Sekretarz Rady Powiatowej we Włoszczowie.
źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach


Jan Żenczykowski
Wicestarosta włoszczowski w latach 1937 – 1939 i p.o. Starosty włoszczowskiego w 1937 r.


Alfred Kehl
Sekretarz Sejmiku Powiatowego we Włoszczowie w latach 1918 i 1919 – 1923, Komisarz rządowy Miasta Włoszczowy pod koniec 1918 roku
źródło: Włoszczowskie Zeszyty Historyczne


Witold Mystkowski
Buchalter Powiatowego Związku Komunalnego we Włoszczowie w latach 1924 – 1927. Legionista w wysokim stopniu, żonaty z Anną Marcinkowską z Włoszczowy. Ostatni przedwojenny prezydent Włocławka. Zginął w jednej z masowych egzekucji w pierwszą niedzielę września 1939 r.
źródło: zbiory Z. i A. Sienkiewicz


Otton Pol
Inspektor Samorządu Gminnego Powiatowego Związku Samorządowego we Włoszczowie w latach 1929 – 1939


Lucjan Tutlis
Lekarz Powiatowy we Włoszczowie w latach 1929 – 1937


Jan Pieńkowski
Lekarz Powiatowy we Włoszczowie w latach 1937 – 1939


Michał Otawski
Z zawodu nauczyciel, współzałożyciel ZNP we Włoszczowie (1905), Kierownik Szkoły Powszechnej Nr 1 we Włoszczowie (1917-?), założyciel Spółdzielni Spożywców „Społem” we Włoszczowie (1918), Przewodniczący Konspiracyjnej Rady Narodowej we Włoszczowie (1918), inicjator rozbrajania zaborcy austriackiego we Włoszczowie (1918), Członek Wydziału Powiatowego 1919-1921.


Wincenty Jaszewski
Burmistrz Włoszczowy w latach 1918 do ok. 1928 r. Członek Sejmiku i Wydziału Powiatowego we Włoszczowie w okresie międzywojennym.
źródło: Włoszczowskie Zeszyty Historyczne


Władysław Jędruszek
Członek Sejmiku Powiatowego we Włoszczowie w latach 1919 – 1922
(ze zbiorów M. Jędruszka)


Stanisław Marcinkowski
Zastępca Burmistrza Miasta Włoszczowa w okresie międzywojennym. P.o. Burmistrza w 1939 r. Burmistrz Miasta Włoszczowa w czasie II wojny światowej.


Feliks Mikołaj Sienkiewicz
p.o. Komendanta Straży Ogniowej we Włoszczowie w 1916 roku


Mieczysław TARCHALSKI ps. „Marcin”, „Grzegorz”
oficer WP, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921, uczestnik powstania śląskiego, Komendant II podobwodu, Obwodu Włoszczowskiego Armii Krajowej w latach 1942-1944, Dowódca I Batalionu „Las”- 74 Pułku Piechoty AK.

Uwaga:
Zamieszczone materiały pochodzą ze zbiorów Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego (chyba, że zaznaczono inaczej). Wykorzystanie tych materiałów może odbyć się tylko i wyłącznie za zgodą WTH.

0 428

Odręczna notatka Stanisława Rafalskiego – mieszkańca miasta Włoszczowy – napisana w 1856 r.
Odpis aktu urodzenia mieszkańca miasta Włoszczowy.
Dokument pochodzi z 1892 roku.
Włoszczowa – Kwit z 1894 roku
Banknot z czasów zaboru rosyjskiego – 1898 rok – awers.


Banknot z czasów zaboru rosyjskiego – 1898 rok – rewers.


Dokument ubezpieczeniowy z czasów zaboru rosyjskiego


Fragment dowodu osobistego z czasów zaboru rosyjskiego


Banknot z czasów zaboru rosyjskiego – 1909 rok – awers.


Banknot z czasów zaboru rosyjskiego – 1909 rok – rewers.


Obligacja Państwowej Pożyczki Konwersyjnej z 1924 roku o nominale 50 złotych – awers


Obligacja Państwowej Pożyczki Konwersyjnej z 1924 roku o nominale 50 złotych – rewers


Obligacja Państwowej Pożyczki Konwersyjnej z 1924 roku o nominale 500 złotych –awers


Obligacja Państwowej Pożyczki Konwersyjnej z 1924 roku o nominale 500 złotych – rewers


Świadectwo przemysłowe dla przedsiębiorstwa przemysłowego kategorii VIII na rok 1934


Nakaz płatniczy wydany przez Włoszczowski Powiatowy Związek Samorządowy w 1935 roku


Kwit z pieczęcią Powiatowego Związku Komunalnego we Włoszczowie – 1936 rok


Koperta z 29 maja 1939 roku. Na znaczku pocztowym widoczny pierwszy prezydent RP Gabriel Narutowicz


Zawiadomienie z sanatorium – 1953 rok”


Legitymacja członka Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej’ – lata 50-te XX wieku


Ulotka propagandowa KC PZPR skierowana do Podstawowych Organizacji Partyjnych oraz członków i kandydatów PZPR


Zawiadomienie o zbiórce na pochód 1-majowy – 1966 r.


Podziękowania za…ofiarną prace w kampanii wyborczej – 1976 r.”


Wytyczne KC PZPR – 1979


Kartka na mięso – z okresu PRL-u


Karta zaopatrzenia R ważna na miesiąc czerwiec 1981


Bilet autobusowy 1 strona


Bilet autobusowy 2 strona

Uwaga:
Zamieszczone materiały pochodzą ze zbiorów Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego. Wykorzystanie tych materiałów może odbyć się tylko i wyłącznie za zgodą WTH.

0 399

Miło nam poinformować, że w dniu 20 marca 2009 r. (piątek) odbył sie finał II edycji konkursu Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1992. Konkurs ten zainicjowała Rada Programowa Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej wspólnie z Włoszczowskim Towarzystwem Historycznym. Został on przeprowadzony przy wsparciu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, a także organizacji społecznych takich, jak: Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Koła we Włoszczowie, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne, Spółdzielnia Uczniowska „POKEMON” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Dzięki pomocy głównych sponsorów konkursu Starostwa Powiatowego we Włoszczowie i Urzędu Gminy we Włoszczowie oraz Instytutu Pamięci Narodowej udało się przygotować wiele atrakcyjnych nagród indywidualnych dla finalistów konkursu. Nagrody wręczono uroczyście w dniu 20 marca 2009 r.

Zaproszenia skierowano do wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.

Do konkursu przystąpiły 3 szkoły ponadgimnazjalne z terenu Włoszczowy:

 1.     I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Władysława Sikorskiego.
 2.     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego.
 3.     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica.

W eliminacjach szkolnych w tej kategorii szkół udział wzięło 48 uczniów. Spośród szkół gimnazjalnych z terenu powiatu włoszczowskiego w konkursie udział wzięło 8 placówek: Publiczne Gimnazjum w: Bukowie, Kluczewsku, Koniecznie, Krasocinie, Olesznie, Radkowie, Nr 1 i Nr 2 we Włoszczowie. Ogółem w I etapie konkursu uczestniczyło 70 gimnazjalistów. Podsumowując: w I etapie konkursu brało udział 118 uczniów reprezentujących 11 szkół. Dokładne informacje o liczbie uczestników na etapie szkolnym zamieszczono w tabelach nr 1 i 2.

Liczba uczniów ze szkół gimnazjalnych – biorących udział w etapie szkolnym konkursu Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1992.

 • Zespół Placówek Oświatowych w Bukowie – Publiczne Gimnazjum – 12
 • Publiczne Gimnazjum w Kluczewsku – 3
 • Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie – Publiczne Gimnazjum – 10
 • Zespół Placówek Oświatowych w Krasocinie – Publiczne Gimnazjum – 3
 • Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie – Publiczne Gimnazjum – 9
 • Zespół Szkół w Radkowie – Publiczne Gimnazjum – 6
 • Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie – Publiczne Gimnazjum nr 1 – 19
 • Zespół Placówek Oświatowych nr 2 we Włoszczowie – Publiczne Gimnazjum nr 2 – 8

Liczba uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych – biorących udział w etapie szkolnym konkursu Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1992.

 • I Liceum Ogólnokształcące – im. gen. Władysława Sikorskiego – 16
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego – 21
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica – 11

Do II etapu (finałowego) konkursu zakwalifikowało się, zgodnie z regulaminem, z każdej szkoły dwóch uczniów. Gala finałowa konkursu odbyła się w dniu 20 marca 2009 r. w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie – wzięło w nim udział 22 uczniów.

Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli organizacji społecznych i miejscowej policji wyłoniła zgodnie z regulaminem 6 finalistów konkursu (po trzech ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Skład Komisji Konkursowej był następujący:

 •     Przewodniczący Komisji – Iwona Kania (Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne);
 •     Zastępca Przewodniczącego –Mieczysław Guździoł (Rada Programowa Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej);
 •     Sekretarz – mgr Anna Horodyska (Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne);
 •     Członek – asp. szt. Artur Szkot (Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie);

Wyniki II etapu (finałowego) konkursu Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1992. Szkoły gimnazjalne.

 •     1 miejsce – Karolina Krawczyk – Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie – Publiczne Gimnazjum nr 1
 •     2 miejsce – Martyna Kolanko    – Publiczne Gimnazjum w Kluczewsku
 •     3 miejsce – Przemysław Zieliński – Zespół Szkół w Radkowie Publiczne Gimnazjum

Wyniki II etapu (finałowego) konkursu Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1992. Szkoły ponadgimnazjalne.

 •     1 miejsce – Robert Matyśkiewicz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica
 •     2 miejsce – Aneta Wilk – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego
 •     3 miejsce – Mateusz Suliga – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego

Pozostali uczestnicy II etapu (finałowego) konkursu Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1992.

 •     Mazur Katarzyna (Publiczne Gimnazjum w Bukowie)
 •     Sójka Piotr (Publiczne Gimnazjum w Bukowie)
 •     Martyna Turczyn (Publiczne Gimnazjum w Kluczewsku)
 •     Grzegorz Rajek (Publiczne Gimnazjum w Koniecznie)
 •     Karol Ślęzak (Publiczne Gimnazjum w Koniecznie)
 •     Mateusz Goszczyński (Publiczne Gimnazjum w Krasocinie)
 •     Katarzyna Wójcik (Publiczne Gimnazjum w Krasocinie)
 •     Bartłomiej Mikołajczyk (Publiczne Gimnazjum w Olesznie)
 •     Mariola Patyńska (Publiczne Gimnazjum w Olesznie)
 •     Martyna Borzkiewicz (Publiczne Gimnazjum w Radkowie)
 •     Sylwia Pietrzyk (Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie)
 •     Kinga Tyjas (Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie)
 •     Mateusz Sosnowski (Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie)
 •     Adrian Słoka (I Liceum Ogólnokształcące)
 •     Agnieszka Janik (I Liceum Ogólnokształcące)
 •     Daniel Stańczyk (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3)

Galę Konkursową swoją obecnością uświetnili znakomici goście, tj.:
– Bartłomiej Dorywalski – Burmistrz Gminy Włoszczowa,
– Robert Ślęzak – Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
– nadkom. Sławomir Sędybył – Komendant Powiatowy Policji we Włoszczowie;
– asp. szt. Artur Szkot – Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji we Włoszczowie

ORGANIZATORÓW REPREZENTOWALI:

 • Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne: Rafał Paweł Pacanowski (Prezes Zarządu), Iwona Kania, Anna Horodyska;
 • Radę Programową Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej: Mieczysław Guździoł (Przewodniczący Rady);
 • Włoszczowskiego Towarzystwo Krzewienia Kultury: Czesław Malinowski (Prezes Zarządu);
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie: Marek Ledwoch (Dyrektor);
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło we Włoszczowie: mjr w st. spocz. Ryszard Marcinkowski (Wiceprezes Zarządu)

Wpisy

0 870
Książka ukazała się we wrześniu 2015 r. Polski patriota to beletryzowana opowieść o wojennych losach, pochodzącego z Włoszczowy, lekarza stomatologa Dawida Nachimsona. Opowieść została spisana...