środa, 19 Wrzesień 2018
Wydarzenia

0 672

W dniu 15 października 2007 roku w budynku Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie, z inicjatywy Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury i przy współpracy Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, zorganizowano otwarte spotkanie z mieszkańcami miasta pod hasłem „Narody tracąc pamięć o przeszłości, tracą swoją tożsamość”. Tematem tej jakże ważnej imprezy kulturalnej było życie w międzywojennej Włoszczowie.

Włoszczowa na starej fotografii – galeria.

W pierwszej części spotkania miał miejsce wystep przygotowany przez młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego (opiekun C. Świetlicki).

Druga wykładowa cześć dostarczyła wiele nieznanych dotąd informacji. Prelegenci mgr Michał Piorun i mgr Cezary Świetlicki w sposób niezwykle interesujący przybliżyli uczestnikom zarys historii miasta oraz kulturę i tradycje tutejszej ludności.

Warto w tym miejscu wspomnieć nazwiska włodarzy naszego miasta z okresu okupacji austriackiej (1915-1918) i czasów II Rzeczypospolitej (1918-1939). Byli nimi miedzy innymi:

 • Antoni MAZURKIEWICZ (p.o. burmistrza w 1916 roku)
 • Stanisław JABŁOŃSKI (burmistrz do 1918 r.)
 • Alfred KEHL (Komisarz rządowy Miasta w 1918 r.)
 • Wincenty JASZEWSKI (burmistrz w latach 20-tych i 30-tych)
 • Stanisław BORKOWSKI(Kierownik Tymczasowego Zarządu Miasta w l. 1928-1929)
 • Wacław PAWLUK (burmistrz 1929 – 1930)
 • Lucjan MUSIELEWICZ (burmistrz)
 • Stanisław MARCINKOWSKI (p.o. burmistrza, następnie burmistrz)

Funkcję zastępcy burmistrza Miasta Włoszczowy w okresie międzywojennym pełnili m.in.:

 • Leon STAROSZCZYK
 • Jan LIPIŃSKI
 • Wincenty JASZEWSKI
 • Stanisław MARCINKOWSKI

W trzeciej części spotkania odbyła się dyskusja, w której udział wzięli starsi mieszkańcy Włoszczowy. Opowiadali oni o czasach swojego dzieciństwa spędzonych w naszym mieście. Głos zabrał również prezes WTH – R. Pacanowski, który w zarysie omówił funkcjonowanie samorządu powiatowego we Włoszczowie.

Po zakończeniu dyskusji uczestnicy mieli możliwość obejrzenia bardzo ciekawej wystawy zatytułowanej „Włoszczowa w obiektywie do 1939 roku i nie tylko”. Można było zobaczyć unikatowe zdjęcia i dokumenty wypożyczone dla celów wystawy od mieszkańców miasta.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Uczestnikom dostarczyło wiele nowych informacji oraz przywołało wspomnienia z lat wczesnej młodości.

006 007 001 002 003 004 005

Zdjęcia pochodzą z zasobów Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

0 366

Dwudziestego ósmego lutego br. Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury i Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne w porozumieniu z Radą Programową Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej wystąpiły z wnioskiem do Rady Gminy Włoszczowa o podjęcie uchwały powołującej do istnienia Muzeum Regionalne we Włoszczowie.

9 kwietnia br. Burmistrz Gminy – mgr Bartłomiej Dorywalski udzielił odpowiedzi, w której informuje m.in.:, że sprawa utworzenia we Włoszczowie muzeum musi jeszcze poczekać, ze względu na brak odpowiedniego lokalu dla tego rodzaju instytucji.

Sprawa Muzeum Regionalnego jeszcze w toku

0 315

W dniu 7 lutego bieżącego roku pomiędzy Radą Programową Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej i Włoszczowskim Towarzystwem Historycznym zostało podpisane Porozumienie w sprawie zasad współpracy Rady Programowej Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej z Włoszczowskim Towarzystwem Historycznym. W niniejszym dokumencie mowa jest m.in. o wspólnym organizowaniu imprez historycznych, tj.: konkursów, rajdów, wykładów, objazdów naukowych i wycieczek z przeznaczeniem dla młodzieży szkolnej; gromadzeniu informacji oraz eksponatów kultury materialnej, tj. m.in. zdjęć, widokówek, życiorysów, przedmiotów codziennego użytku z przeszłości i współdziałaniu w celu utworzenia we Włoszczowie muzeum regionalnego oraz dokumentowaniu i ochronie zabytków z terenu powiatu włoszczowskiego.

0 353

W dniu 28 marca w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie odbył się finał I Edycji Międzyszkolnego Konkursu Historycznego pt.: „Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1943”. Impreza zorganizowana została przez Radę Programową Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej, Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury, Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej przy współudziale Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy we Włoszczowie w ramach obchodów 68 Rocznicy Mordu Katyńskiego. Konkurs przeprowadzony był w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. Do drugiego etapu zakwalifikowało się czternastu uczniów z siedmiu szkół gimnazjalnych i sześciu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu włoszczowskiego.

Szkoły gimnazjalne reprezentowali:

 • Martyna Turczyn i Martyna Kolanko (Publiczne Gimnazjum w Kluczewsku);
 • Magdalena Wypych i Katarzyna Zbroińska (Publiczne Gimnazjum w Koniecznie);
 • Mateusz Miśkiewicz i Bartłomiej Mikołajczyk (Publiczne Gimnazjum w Olesznie);
 • Katarzyna Chat i Karolina Poniedziałek (Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Seceminie);
 • Karolina Krawczyk i Patrycja Batko (Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie);

Szkoły ponagimnazjalne:

 • Bartłomiej Krawczyk i Aldona Jakubowska (ZSP Nr 1);
 • Beata Sobczyk i Mateusz Suliga (ZSP Nr 2);
 • Olga Laskowska i Robert Matyśkiewicz.(ZSP Nr 3).;

Konkurs otworzył główny jego inicjator Pan mgr Mieczysław Guździoł, przywitał przybyłych gości, uczestników oraz ich opiekunów. Spośród zaproszonych gości na konkursie obecni byli m.in.:

 • Pani porucznik Kazimierza Szopińska (Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Koło we Włoszczowie);
 • Pan major Ryszard Marcinkowski (Prezes OSP we Włoszczowie, członek WTH);
 • Pan mgr Stanisław Nowak (Przewodniczący Rady Gminy Włoszczowa);
 • Pan aspirant sztabowy Artur Szkot (Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie);
 • Pan Zygmunt Fatyga (Prezes Towarzystwa Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy);
 • Pan mgr Czesław Malinowski (Prezes WTKK);
 • oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich.

Skład Międzyszkolnej Komisji Konkursowej przedstawiał się następująco:

 • P. mgr Mieczysław GUŹDZIOŁ – Przewodniczący Rady Programowej IRZW i Przewodniczący Komisji;
 • P. mgr Anna HORODYSKA – Dyrektor BP we Włoszczowie, członek WTKK i WTH;
 • P. Rafał Paweł PACANOWSKI – Prezes WTH, sekretarz Komisji;
 • P. mgr Anna SUCHANEK – (Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego we Włoszczowie);
 • P. dr Robert ŚLĘZAK – (Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego we Włoszczowie).

Po zakończeniu części pisemnej konkursu, w czasie gdy Komisja sprawdzała prace, uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi udali się do pobliskiego ZSP Nr 1 na poczęstunek i projekcję filmu pt.: „Zbrodnia katyńska”.

004 005 006 007 008 009 010 001 002 003Zdjęcia pochodzą z zasobów Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

0 332

Dziesiątego czerwca 2008 r. w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie odbyło się spotkanie pod hasłem „Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej”, którego współorganizatorem było Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne. W spotkaniu udział wzięli kombatanci z powiatu włoszczowskiego, zaproszeni goście oraz młodzież z miejscowych szkół.

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor ZSP nr 3 – Wiesław Piech. Uzasadnił on konieczność organizowania tego typu spotkań, podkreślając, iż jest coraz mniej naocznych świadków czasów okupacji i ważne jest, aby kultywować pamięć o ludziach walczących podczas wojny.

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali referatu pt. „Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej” autorstwa Dawida Wójcika, nauczyciela ZSP nr 3. Przybliżył on tematykę okupacji, ruchu oporu, przedstawił informacje o formach represji stosowanych wobec społeczności, rozegranych bitwach, miejscach pamięci narodowej, zasłużonych w obronie wolności.

Spotkanie swym programem słowno – muzycznym wzbogaciła młodzież ZSP nr 3.

Bardzo istotnym punktem spotkania okazały się wspomnienia dotyczące czasów okupacji, którymi podzielili się kombatanci – Kazimiera Szopińska, Ryszard Marcinkowski, Leon Staroszczyk.

Na zakończenie zebrani uczcili minutą ciszy poległych podczas II wojny światowej, zaśpiewali piosenkę „Wojenko, wojenko…” oraz zwiedzili wystawę.

Współorganizatorami spotkania byli też: Rada Programowa Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica, Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury.

2008.06.20.Spotkanie "Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej"
2008.06.20.Spotkanie „Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej”
2008.06.20.Spotkanie "Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej"
2008.06.20.Spotkanie „Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej”
2008.06.20.Spotkanie "Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej"
2008.06.20.Spotkanie „Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej”
2008.06.20.Spotkanie "Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej"
2008.06.20.Spotkanie „Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej”
2008.06.20.Spotkanie "Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej"
2008.06.20.Spotkanie „Ziemia Włoszczowska w latach II wojny światowej”

Zdjęcia pochodzą z zasobów Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Uwaga:
Zamieszczone materiały pochodzą ze zbiorów Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego (chyba, że zaznaczono inaczej). Wykorzystanie tych materiałów może odbyć się tylko i wyłącznie za zgodą WTH.

0 324

Zarząd Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego uprzejmie przypomina członkom Towarzystwa o obowiązku (Statut WTH rozdz. III, §11, ust. 2 i 3) opłacania składek członkowskich. Przypominamy również, iż brak regularnego wpłacania składek członkowskich może spowodować skreślenie z listy członków Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego (Statut WTH rozdz. III. §12, ust.1 lit. b).

Wobec powyższego Zarząd prosi członków o uregulowanie należności w pierwszej kolejności za rok ubiegły.

 

INFORMACJA

Uprzejmie informuję wszystkich członków WTH, że od dnia dzisiejszego składki członkowskie można wpłacać na konto bankowe naszego Towarzystwa:

Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne
ul. Jana III Sobieskiego 24, 29-100 Włoszczowa
19 1090 2040 0000 0001 0931 1821
Bank Zachodni WBK 1 Oddział we Włoszczowie
ul. Partyzantów 48, 29-100 Włoszczowa
Z DOPISKIEM: „SKŁADKA ZA ROK…”

Zachęcam do korzystania z tej formy płatności.

Z poważaniem
Rafał Paweł Pacanowski – Prezes Zarządu

0 371

Zapraszamy
na
Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego
odbywające się pod hasłem:
„Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny”

edd_baner

Program obchodów
Europejskich Dni Dziedzictwa 2008 we Włoszczowie

Temat: Reformacja w powiecie włoszczowskim
Termin: 12 września 2008 r. (piątek) godz. 12.00
Miejsce: Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie ul. Koniecpolska 42

 

Organizatorzy:

 • Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
 • Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków Regionalny Ośrodek w Kielcach
 • Powiatowe Centrum Kulturalno – Rekreacyjne we Włoszczowie

Instytucje wspierające:

 • Bank Spółdzielczy we Włoszczowie

Program imprezy:

 1. Część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie
 2. Wręczenie nagród rzeczowych laureatom konkursu plastycznego pt.: „Dziedzictwo Kulturowe Regionu”
 3. Referaty:
  - dr Jacek PielasZbory różnowiercze w powiecie włoszczowskim (pracownik naukowy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach),
  - mgr Czesław HadamikZbór a dwór na ziemi włoszczowskiej (archeolog od kilku lat prowadzący badania na terenie powiatu włoszczowskiego)
  - dr Stanisław JanaczekReformacja we Włoszczowie (Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne)
  - ks. Daniel WojciechowskiKościół Rzymskokatolicki w powiecie włoszczowskim doby reformacji (Proboszcz Parafii w Kurzelowie)
 4. Wystawa “Zbory innowiercze na Ziemi Włoszczowskiej”
 5. W Punkcie Informacji Turystycznej – wystawa wydawnictw regionalnych z możliwością zakupu

Do pobrania

Regulamin konkursu plastycznego – Dziedzictwo kulturowe regionu

0 379

Konferencja pt. „Reformacja w powiecie włoszczowskim” Spotkanie otworzył wiceprezes Zarządu Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego Mariusz Szczepan Marczewski, po czym głos zabrali, w imieniu władz powiatu włoszczowskiego wicestarosta Zbigniew Krzysiek, a w imieniu władz Gminy Włoszczowa naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Jacek Lipa.

Wprowadzeniem do konferencji był występ artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie (pod opieką nauczycieli: Artura Szczukockiego i Cezarego Świetlickiego), w którym przybliżona została historia reformacji w Polsce.

Po części artystycznej ogłoszono wyniki i wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego pt. Dziedzictwo kulturowe regionu, którego celem przewodnim była popularyzacja przeszłości regionu wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Włoszczowa. Jego laureatami zostali: w kategorii szkół podstawowych: I miejsce – Julia Dynus z ZPO nr l we Włoszczowie, II miejsce – Aleksandra Korgul z ZPO nr l we Włoszczowie, III miejsce – Bartosz Skrobisz z ZPO nr l we Włoszczowie; w kategorii gimnazjów: I miejsce – Alicja Błaszczyk z ZPO nr l we Włoszczowie, II miejsce – Alicja Wolska z ZPO w Kurzelowie, III miejsce – Patrycja Nowak z ZPO nr l we Włoszczowie, wyróżnienie: Wioleta Koza z ZPO w Kurzelowie; w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce – Katarzyna Stolarczyk z ZSP nr 3 we Włoszczowie, II miejsce – Izabela Kornecka z ZSP nr 2 we Włoszczowie, III miejsce – Olga Bałazińska z ZSP nr 2 we Włoszczowie, wyróżnienie: Katarzyna Machnik z ZSP nr 3 we Włoszczowie.

Uroczystości towarzyszyły dwie wystawy – pierwsza – fotograficzna pt. Zbory innowiercze na Ziemi Włoszczowskiej – miejsca, ślady ze zdjęciami Stanisława Mulewicza i druga wystawa złożona z prac nagrodzonych w konkursie plastycznym. Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość zakupienia wydawnictw regionalnych.

III Europejskie Dni Dziedzictwa Włoszczowa 2008 odbyły się dzięki wsparciu finansowemu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, Urzędu Gminy Włoszczowa, Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie i Banku Spółdzielczego we Włoszczowie.

 


 

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne słowa podziękowania kieruję do:
Starosty włoszczowskiego Pana RYSZARDA MACIEJCZYKA,
Burmistrza Gminy Włoszczowa Pana BARTŁOMIEJA DORYWALSKIEGO,
Dyrektora Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie Pani JOLANTY TYJAS,
Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszczowie Pana ARTURA KOWALCZYKA,
Dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie Pana MARKA LEDWOCHA,
Pana MARIANA ROJKA,
Pana JACKA LIPY,
Pani ANNY SUCHANEK,
Pani MILENY GAWLIK,
Pani AGNIESZKI MAŁEK,
Pani ELŻBIETY GRZYBEK,
Pani KATARZYNY KUZINCOW,
Pani BEATY JANACZEK,
Pana ARTURA SZCZUKOCKIEGO,
Pana CEZAREGO ŚWIETLICKIEGO,
i
Pana MICHAŁA PIORUNA
za pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Rafał Paweł Pacanowski
Prezes Zarządu
Włoszczowskiego Towarzystwa HistorycznegoZdjęcia pochodzą z zasobów Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

0 332
2008.10.20. Włoszczowa.Spotkanie RPIRZW i WTH z Władzami Gminy

W dniu 30 października br. w sali narad Urzędu Gminy we Włoszczowie, przy ulicy Partyzantów, odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Programowej Izby Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej i Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego z Burmistrzem Gminy Włoszczowa Panem Bartłomiejem Dorywalskim i Sekretarzem Gminy Panią Grażyną Tatar. Na spotkaniu ustalono wstępny zakres działań jakie zostaną podjęte w celu powołania Muzeum Regionalnego we Włoszczowie.

W spotkaniu tym uczestniczyli: Mieczysław Guździoł, Jan Chmielewski, Stanisław Kurzac, Krzysztof Jasiowski, Cezary Świetlicki, Dawid Wójcik, Rafał Pacanowski, Iwona Kania i Jacek Toborek.

Uwaga:
Zamieszczone materiały pochodzą ze zbiorów Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego (chyba, że zaznaczono inaczej). Wykorzystanie tych materiałów może odbyć się tylko i wyłącznie za zgodą WTH.

2008.10.20. Włoszczowa.Spotkanie RPIRZW i WTH z Władzami Gminy
2008.10.20. Włoszczowa.Spotkanie RPIRZW i WTH z Władzami Gminy
2008.10.20. Włoszczowa.Spotkanie RPIRZW i WTH z Władzami Gminy
2008.10.20. Włoszczowa.Spotkanie RPIRZW i WTH z Władzami Gminy

Wpisy

0 870
Książka ukazała się we wrześniu 2015 r. Polski patriota to beletryzowana opowieść o wojennych losach, pochodzącego z Włoszczowy, lekarza stomatologa Dawida Nachimsona. Opowieść została spisana...