Digitalizacja

Digitalizacja

Celem projektu jest odnajdywanie, kopiowanie, a następnie nieodpłatne udostępnianie różnorodnych materiałów archiwalnych i publikacji, dokumentujących historię Powiatu Włoszczowskiego. Są to częstokroć materiały bardzo rzadkie, istniejące zaledwie w jednym lub kilku egzemplarzach, rozproszone po prywatnych kolekcjach, odnajdywane przypadkowo na strychach lub pojawiające się okazjonalnie na giełdach staroci i portalach aukcyjnych. Systematyczna digitalizacja daje szansę zebrania wszystkich tych pamiątek naszej przeszłości w jednym miejscu, zabezpieczenia ich przed zniszczeniem lub zagubieniem i ocalenia zawartej w nich wiedzy dla przyszłych pokoleń.

Obok pozycji szczególnie rzadkich, jak rękopiśmienne kroniki i protokolarze, pamiętniki do kolekcji trafiają również liczne publikacje współczesne, ze szczególnym naciskiem na wydawnictwa niskonakładowe, które z uwagi na ich niszowy charakter pozostają zwykle nieznane szerszemu gronu czytelników.

Prosimy serdecznie o kontakt osoby, które są w posiadaniu jakichkolwiek związanych z Ziemią Włoszczowską kronik, protokołów, pamiętników, opracowań, książek i broszur wydanych przed rokiem 1945 lub też innych materiałów dokumentujących przeszłość naszego regionu..