Eugeniusz RychłowskiStarosta włoszczowski w latach 1929-1934. Urodził się 29 stycznia 1888 roku w Markuszewie w powiecie puławskim, w województwie lubelskim, jako syn Edwarda i Anieli z Skwarczów – małż. Rychłowskich. Był wyznania rzymsko-katolickiego. Posiadał wykształcenie średnie. W latach 1900-1906 uczęszczał do gimnazjum rosyjskiego w Radomiu. Przez dwa kolejne lata uczył się w Gimnazjum Filologicznym Chrzanowskiego w Warszawie. Następnie zdał egzamin dojrzałości przy III gimnazjum w Odessie (1908 r. – ocena: dobry). W latach 1910-1912 był słuchaczem zwykłym Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej. Władał prócz języka polskiego, językiem rosyjskim i francuskim.

Był, jak wielu ówczesnych mężczyzn, czynnym żołnierzem . W latach 1910-1913 należał do Związku Strzeleckiego we Lwowie, a późniejszym okresie także do Związku Walki Czynnej. Od 1 lipca 1915 roku poborowy armii rosyjskiej. W armii polskiej znalazł się tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości , tj. 15 listopada 1918 roku. Należał do 34 pułku piechoty Dywizji Podlaskiej. Brał udział w walkach frontowych podczas wojny polsko-bolszewickiej. Pełnił m.in. funkcję dowódcy kompanii oraz zastępował dowódcę baonu. Był dobrym i cenionym dowódcą. Wartość bojową Rychłowskiego dostrzegli jego bezpośredni przełożeni, bowiem pod koniec lat dwudziestych wystąpili z wnioskiem o awans kapitana na wyższy stopień oficerski. Charakteryzowali go w następujący sposób: „ambitny, obowiązkowy, sumienny, w boju doskonały dowódca”. Za swoją odwagę i męstwo otrzymał wiele nagród i odznaczeń , z których najważniejsze to: dyplom i odznaka „za męstwo w boju” , Krzyż Walecznych z trzema okuciami, Srebrny Krzyż Zasługi – „za zasługi na polu organizacji wojska”.

W latach dwudziestych, aż do 1929 roku , pracował jako urzędnik Urzędu Wojewódzkiego Poleskiego w Brześciu n. Bugiem – delegowany do starostwa powiatowego w Węgrowie. Na początku września 1929 r. mianowano go referendarzem VII stopnia służbowego w województwie poleskim. 31 października 1929 r., na mocy dekretu Ministra Spraw Wewnętrznych (Nr OP.10125/8/U) został przeniesiony do województwa kieleckiego na stanowisko starosty włoszczowskiego. We Włoszczowie starosta Rychłowski nie przejawiał już takich zdolności, jak podczas służby wojskowej. Miał nawet konflikt z miejscową ludnością. Jednak na stanowisku pozostał do 5 września 1934 roku.

Żonaty z Zofią Weryńską. Z tego związku miał syna Wiesława (urodzony w 1924 roku).

Źródło: R. P. Pacanowski, Starostowie włoszczowscy okresu międzywojennego i ich zastępcy. Charakterystyka szczegółowa, w: Materiały i źródła do dziejów powiatu włoszczowskiego, red. S. Janaczek i B. Janaczek, Włoszczowa 2008, s. 26-27.

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: