Historia – społeczność żydowska

Historia – społeczność żydowska

Najwcześniejsze informacje o włoszczowskich  Żydach pochodzą z XVII w. W następnym stuleciu mieli już w mieście cmentarz, gminę i szkołę wyznaniową, w  XIX w.  wybudowali synagogę. Społeczność żydowska istniała we Włoszczowie do lat czterdziestych XX w.
Dziś pozostał po niej jedynie zniszczy cmentarz żydowski u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Reja. Nie zachowała się natomiast synagoga stojąca w miejscu dzisiejszego parkingu obok miejskiej biblioteki u zbiegu ulic 1 maja i Żwirki i Wigury – zburzono ją w latach siedemdziesiątych XX w.