Jakub KurczZastępca starosty włoszczowskiego – w latach 1932-1935. Urzędnikiem państwowym został 26 lutego 1923 roku. Jako wicestarosta urzędował od 15 października 1927 roku kolejno w powiatach pilzneńskim i nowotarskim.

We Włoszczowie stanowisko objął 18 kwietnia 1932 roku. Jednocześnie prowadził referaty: ogólny, organizacyjny i bezpieczeństwa. Przejawiał dużą inicjatywę, znał powiat włoszczowskie bardzo dobrze, umiał zorganizować prace starostwa. Dobry dla swoich podwładnych, a jednocześnie wymagający, czym zaskarbił sobie u nich ogromny szacunek.

W okresie od 15 września do 5 października 1934 roku (tj. przez trzy tygodnie) Jakub Kurcz pełnił obowiązki starosty włoszczowskiego.

W drugiej połowie następnego roku przeniesiono wicestarostę, w tym samym charakterze służbowym , do powiatu będzińskiego, jednak we Włoszczowie pracował jeszcze do 28 października 1935 roku. Już we wrześniu 1936 roku Jakub Kurcz zostaje zatrudniony w Wydziale Samorządowym w Urzędzie Wojewódzkim w stopniu referendarza.

Źródło: R. P. Pacanowski, Starostowie włoszczowscy okresu międzywojennego i ich zastępcy. Charakterystyka szczegółowa, w: Materiały i źródła do dziejów powiatu włoszczowskiego, red. S. Janaczek i B. Janaczek, Włoszczowa 2008, s. 34.

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: