Na włoszczowskich drogach historii,,Aby to co przeszłe, to co dawne, nie zostało
utracone, a pamięć o spuściźnie naszych przodków
została zachowana’’

Mamy ogromną przyjemność zaprezentować mieszkańcom Powiatu Włoszczowskiego książkę o przeszłości naszej ,,Małej Ojczyzny’’. Jest to opowieść o zapomnianych miejscach i ludziach z naszej najbliższej okolicy, o których pamięć zagubiona została niegdyś na włoszczowskich drogach historii.
Jest to kolejne wydawnictwo Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego tym razem pod redakcją Grzegorza Dąbrowskiego (Krasocin)  i Dariusza Kaliny (Kielce), złożą się na nie artykuły wygłoszone na sesjach popularnonaukowych we Włoszczowie, Ludyni, Gruszczynie i Olesznie.

Książka „Na Włoszczowskich Drogach Historii”, która jest pokłosiem spotkań z mieszkańcami powiatu włoszczowskiego we Włoszczowie, Ludyni, Gruszczynie i Olesznie, należy do osobliwych publikacji. Jej osobliwość zawiera się już w samym tytule dzieła. Naszym celem było przybliżenie, szczególnie naszej lokalnej społeczności, miejsc które są bogate w swą historię i tradycję a dziś jakby trochę zapomniane. Bez wątpienia region włoszczowski obfituje w cenne obiekty przyrodnicze, unikatowe zabytki architektury świeckiej i sakralnej oraz wiele stanowisk archeologicznych. Praca została poświęcona pamięci profesora śp. Wacława Urbana (1930-2009) wybitnego znawcy problematyki protestantyzmu na terenie województwa świętokrzyskiego. Pierwszemu dyrektorowi Instytutu Historii na WSP w Kielcach, obecnie Uniwerystet Jana Kochanowskiego.

 

Wykaz artykułów
Spotkanie we Włoszczowe

 • Zbigniew Matyśkiewicz, Słowo wstępne
 • Ireneusz Gliściński, Wstęp
 • Piotr Żołądek Europejskie Dni Dziedzictwa
 • ks. mgr Krzysztof Tkaczyk, Wprowadzenie
 • Marcin Urban, Profesor Wacław Urban

Spotkanie we Włoszczowie

 • Grzegorz Dąbrowski, Dziedzictwo kulturowe na terenie Gminy Krasocin. Stan obecny
 • Adam Malicki, Powiat włoszczowski na mapach historycznych do roku 1945 r
 • Tomasz Gogołek, Budowa geologiczna terenu powiatu włoszczowskiego
 • Jarosław Fiałkowski, Góra Dobrzeszowska jako przykład sanktuarium pogańskiego na tle innych obiektów w Górach Świętokrzyskich
 • ks. Daniel Wojciechowski, Powstanie i rozwój sieci parafialnej na terenie archidiakonatu kurzelowskiego
 • Roman Mirowski, Rozważania nad rejestrem. Zabytki nieruchome ziemi włoszczowskiej cz. 1
 • Dariusz Kalina, Dwór we Włoszczowe. Wstęp do problematyki badawczej

Spotkanie w Ludyni

 • Robert Paliga, Szlakiem Braci Polskich – Ludynia i ziemia włoszczowska
 • Jerzy Kolarzowski, Bracia Polscy wobec problemów tolerancji religijnej i wolności sumienia
 • Cyprian Sajna, Humanistyczne wartości w ideologii Braci Polskich
 • Dariusz Kalina, Ludynia wieś z dworem i zborem
 • Roman Mirowski, Zabytki architektury drewnianej powiatu. Stan zachowania, nadzieje i prognozy. Zabytki nieruchome ziemi włoszczowskiej cz. 2
 • Wacław Urban, Bracia Polscy zwani Arianami

Spotkanie w Gruszczynie

 • Dariusz Kalina, Wieś Gruszczyn ze zborem i dworem
 • Iwona Kania-Soboń, Wieś Gruszczyn w latach pierwszej wojny światowej
 • Roman Mirowski, Zabytki architektury sakralnej z XIX stulecia na terenie powiatu a opracowania „białych” kart ewidencyjnych. Zabytki nieruchome ziemi włoszczowskiej cz. 3
 • Robert P. Płaski, Zabytki Reformacji w województwie świętokrzyskim

Spotkanie w Olesznie

 • Jan Niemojewski i Stanisław Niemojewski, Niemojewscy w historii kraju i regionu
 • Dariusz Kalina, Chotów i Oleszno – dziedzictwo dziejowe gminy Krasocin
 • Roman Mirowski, Zabytkowe układy urbanistyczne na terenie powiatu. Zabytki nieruchome ziemi włoszczowskiej cz. IV
 • Bogdan Nocuń, Kopiec Kościuszki na Chebdziu – Bitwa pod Szczekocinami

Książka powstała przy wydatnej pomocy Urzędu Gminy Krasocin, Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, Banku Spółdzielczego, Nadleśnictwu Włoszczowa, RafPol-Rafał Chruściel oraz Banku Zachodniego. DZIĘKUJEMY !

Osoby chcące nabyć książkę mogą uzyskać informację pod nr. tel. 501 151 102.

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: