Pamiątki z przeszłości

Pamiątki z przeszłości

0 432

Odręczna notatka Stanisława Rafalskiego – mieszkańca miasta Włoszczowy – napisana w 1856 r.
Odpis aktu urodzenia mieszkańca miasta Włoszczowy.
Dokument pochodzi z 1892 roku.
Włoszczowa – Kwit z 1894 roku
Banknot z czasów zaboru rosyjskiego – 1898 rok – awers.


Banknot z czasów zaboru rosyjskiego – 1898 rok – rewers.


Dokument ubezpieczeniowy z czasów zaboru rosyjskiego


Fragment dowodu osobistego z czasów zaboru rosyjskiego


Banknot z czasów zaboru rosyjskiego – 1909 rok – awers.


Banknot z czasów zaboru rosyjskiego – 1909 rok – rewers.


Obligacja Państwowej Pożyczki Konwersyjnej z 1924 roku o nominale 50 złotych – awers


Obligacja Państwowej Pożyczki Konwersyjnej z 1924 roku o nominale 50 złotych – rewers


Obligacja Państwowej Pożyczki Konwersyjnej z 1924 roku o nominale 500 złotych –awers


Obligacja Państwowej Pożyczki Konwersyjnej z 1924 roku o nominale 500 złotych – rewers


Świadectwo przemysłowe dla przedsiębiorstwa przemysłowego kategorii VIII na rok 1934


Nakaz płatniczy wydany przez Włoszczowski Powiatowy Związek Samorządowy w 1935 roku


Kwit z pieczęcią Powiatowego Związku Komunalnego we Włoszczowie – 1936 rok


Koperta z 29 maja 1939 roku. Na znaczku pocztowym widoczny pierwszy prezydent RP Gabriel Narutowicz


Zawiadomienie z sanatorium – 1953 rok”


Legitymacja członka Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej’ – lata 50-te XX wieku


Ulotka propagandowa KC PZPR skierowana do Podstawowych Organizacji Partyjnych oraz członków i kandydatów PZPR


Zawiadomienie o zbiórce na pochód 1-majowy – 1966 r.


Podziękowania za…ofiarną prace w kampanii wyborczej – 1976 r.”


Wytyczne KC PZPR – 1979


Kartka na mięso – z okresu PRL-u


Karta zaopatrzenia R ważna na miesiąc czerwiec 1981


Bilet autobusowy 1 strona


Bilet autobusowy 2 strona

Uwaga:
Zamieszczone materiały pochodzą ze zbiorów Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego. Wykorzystanie tych materiałów może odbyć się tylko i wyłącznie za zgodą WTH.

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: