10 lecie powiatu włoszczowskiegoW sobotę 28 marca 2009 roku Powiat Włoszczowski obchodził uroczyście Jubileusz 10-lecia swojego istnienia. Na tą okoliczność władze naszego powiatu wydały publikację pt. ”Powiat Włoszczowski 1999-2009 z zarysem jego wcześniejszych dziejów” pod redakcją wybitnego włoszczowskiego regionalisty Stanisława Janaczka.

Zawartość publikacji

Ryszard MACIEJCZYK, Przedmowa
Stanisław JANACZEK, Wstęp

Część Pierwsza
Powiat Włoszczowski w latach 1867-1975

 • Stanisław JANACZEK, Powiat włoszczowski w latach 1867-1914
 • Iwona KANIA, Lata 1914-1918
 • Rafał Paweł PACANOWSKI, Samorząd powiatowy w latach 1918-1939
 • Robert ŚLĘZAK, Cezary ŚWIETLICKI, Z dziejów powiatu w latach 1945-1975
 • Tadeusz STOLARSKI, Od starosty Chachaja do naczelnika Palmowskiego

Część Druga
Ostatnie dziesięciolecie 1999-2009

 • Cezary NOWAK, Wprowadzenie
 • Anna SUCHANEK, Gminy tworzące powiat włoszczowski
 • Cezary NOWAK, Warunki geograficzno-przyrodnicze i ochrona przyrody
 • Cezary NOWAK, Rolnictwo
 • Marian ROJEK, Przedsiębiorczość
 • Anna SUCHANEK, Zabytki naszej „Małej Ojczyzny”
 • Cezary NOWAK, Robert SUCHANEK, Władze powiatu od 1998 roku
 • Tadeusz STOLARSKI, Sylwetki przewodniczących i wiceprzewodniczących, starostów i wicestarostów w latach 1999-2009
 • Cezary NOWAK, Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
 • Cezary NOWAK, Pracownicy Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, stan na dzień 15 lutego 2009 roku
 • Józefa PUTO, Finanse powiatu
 • Sławomir OWCZAREK, Układ komunikacyjny oraz inwestycje drogowe w latach 1999-2008
 • Adam WOJTASIK, Zadania z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami
 • Cezary NOWAK, Ochrona środowiska
 • Sławomir OWCZAREK, Bezpieczeństwo publiczne
 • Sławomir OWCZAREK, Zdrowie i opieka społeczna
 • Cezary NOWAK, Przeciwdziałanie bezrobociu
 • Sławomir OWCZAREK, Szkolnictwo i oświata
 • Marian ROJEK, W kręgu kultury
 • Anna SUCHANEK, Promocja powiatu włoszczowskiego
 • Marian ROJEK, Współpraca międzynarodowa
 • Marian ROJEK, Sport, turystyka, rekreacja
 • Cezary NOWAK, Inne instytucje o zasięgu powiatowym

Aneksy

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: