Prawa autorskie

Prawa autorskie

Wykorzystanie materiałów znajdujących się w serwisie Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego może odbywać się jedynie za jego zgodą. Wszystkie prawa autorskie do materiałów przytaczanych (cytowanych) lub prezentowanych w serwisie należą do ich autorów i prawnych właścicieli.

Serwis Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego nie jest serwisem komercyjnym. Powstał z myślą utrwalenia i popularyzacji historii regionu włoszczowskiego. Niedopuszczalne jest czerpanie jakichkolwiek korzyści przez osoby trzecie za prawo dostępu do treści prezentowanych w serwisie.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje i materiały zamieszczone w serwisie Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego zostały przedstawione w dobrej wierze. Gromadząc je starano się je zweryfikować w możliwie najszerszym zakresie i dołożono wszelkich starań aby były w jak największym stopniu autentyczne i aktualne.
Jednakże Włoszczowskie Towarzystwo Historyczne nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w serwisie Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego.