Społeczność żydowska

Społeczność żydowska

Najwcześniejsze informacje o włoszczowskich Żydach pochodzą z XVII w. W następnym stuleciu mieli już w mieście cmentarz, gminę i szkołę wyznaniową, w XIX w. wybudowali synagogę. Społeczność żydowska istniała we Włoszczowie do lat czterdziestych XX w.

Dziś pozostał po niej jedynie zniszczy cmentarz żydowski u zbiegu ulic Jana III Sobieskiego i Reja. Nie zachowała się natomiast synagoga stojąca w miejscu dzisiejszego parkingu obok miejskiej biblioteki u zbiegu ulic 1 maja i Żwirki i Wigury – zburzono ją w latach siedemdziesiątych XX w.