środa, 17 Październik 2018
Tags Wpisy z tagami "galerie"

galerie

0 432

Odręczna notatka Stanisława Rafalskiego – mieszkańca miasta Włoszczowy – napisana w 1856 r.
Odpis aktu urodzenia mieszkańca miasta Włoszczowy.
Dokument pochodzi z 1892 roku.
Włoszczowa – Kwit z 1894 roku
Banknot z czasów zaboru rosyjskiego – 1898 rok – awers.


Banknot z czasów zaboru rosyjskiego – 1898 rok – rewers.


Dokument ubezpieczeniowy z czasów zaboru rosyjskiego


Fragment dowodu osobistego z czasów zaboru rosyjskiego


Banknot z czasów zaboru rosyjskiego – 1909 rok – awers.


Banknot z czasów zaboru rosyjskiego – 1909 rok – rewers.


Obligacja Państwowej Pożyczki Konwersyjnej z 1924 roku o nominale 50 złotych – awers


Obligacja Państwowej Pożyczki Konwersyjnej z 1924 roku o nominale 50 złotych – rewers


Obligacja Państwowej Pożyczki Konwersyjnej z 1924 roku o nominale 500 złotych –awers


Obligacja Państwowej Pożyczki Konwersyjnej z 1924 roku o nominale 500 złotych – rewers


Świadectwo przemysłowe dla przedsiębiorstwa przemysłowego kategorii VIII na rok 1934


Nakaz płatniczy wydany przez Włoszczowski Powiatowy Związek Samorządowy w 1935 roku


Kwit z pieczęcią Powiatowego Związku Komunalnego we Włoszczowie – 1936 rok


Koperta z 29 maja 1939 roku. Na znaczku pocztowym widoczny pierwszy prezydent RP Gabriel Narutowicz


Zawiadomienie z sanatorium – 1953 rok”


Legitymacja członka Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej’ – lata 50-te XX wieku


Ulotka propagandowa KC PZPR skierowana do Podstawowych Organizacji Partyjnych oraz członków i kandydatów PZPR


Zawiadomienie o zbiórce na pochód 1-majowy – 1966 r.


Podziękowania za…ofiarną prace w kampanii wyborczej – 1976 r.”


Wytyczne KC PZPR – 1979


Kartka na mięso – z okresu PRL-u


Karta zaopatrzenia R ważna na miesiąc czerwiec 1981


Bilet autobusowy 1 strona


Bilet autobusowy 2 strona

Uwaga:
Zamieszczone materiały pochodzą ze zbiorów Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego. Wykorzystanie tych materiałów może odbyć się tylko i wyłącznie za zgodą WTH.

0 656
Mieszkańcy Włoszczowy – Rynek – lata 30-te
Mieszkańcy Włoszczowy
Urzędnicy i pracownicy Powiatowego Związku Samorządowego we Włoszczowie – około 1937 roku
Urzędnicy włoszczowscy – grudzień 1928 rok
Urzędnicy włoszczowscy w okresie międzywojennym
Urzędnicy gminy Secemin – ok. 1937 r. (piąty od lewej w drugim rzędzie siedzi wójt – Stanisław Woźniak)
Włoszczowa – lata 30-te
(ze zbiorów T. Klapy)
Mieszkańcy miasta w strojach ludowych – lata 30-te XX wieku (ze zbiorów T. Klapy)
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Żeńskiej we Włoszczowie – 16 październik 1936 r. (ze zbiorów T. Klapy)
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Żeńskiej we Włoszczowie z ks. Wikarym Janem Cieślakiem – 26 marca 1933 r. (ze zbiorów T. Klapy)
Włoszczowianki – lata 30-te XX wieku (ze zbiorów T. Klapy)
Włoszczowianki w strojach regionalnych (ze zbiorów T. Klapy)
Liga Kobiet – druga połowa lat 20-tych XX wieku (zbiory Z. i A. Sienkiewicz)
Księgowy podczas pracy – Włoszczowa II połowa lat 40-tych XX wieku
Włoszczowianki – lata 30-te XX wieku
Włoszczowianki – lata 30-te XX wieku
Kościół parafialny we Włoszczowie – lata 30-te XX wieku (zbiory Z. i A. Sienkiewicz)
Zbiór siana – Włoszczowa – lata 50–te XX wieku
Włoszczowska młodzież szkolna z nauczycielem Kotyzą – 1935 r.
Urzędnicy włoszczowscy lata 20-te XX wieku
Uczniowie trzeciej klasy szkoły powszechnej we Włoszczowie z Dziekanem Dekanatu Włoszczowskiego – Włoszczowa, 3 grudnia 1919 r. (zbiory Z. i A. Sienkiewicz)
Straż ogniowa we Włoszczowie
nierozpoznane
Pracownicy Starostwa Powiatowego we Włoszczowie po 1945 roku. (trzeci od lewej siedzi Aleksander Nowosielski – dyrektor szpitala we Włoszczowie; następnie Jan Pieńkowski – lekarz Ppwiatowy; Aleksander Chachaj – starosta; pierwszy od prawej Florian Zasuń. Stoją od lewej: pierwszy Roman Pacanowski – referent samorządu; czwarty Jan Bałaziński – Kierownik Referatu Przemysłu; siódmy Kazimierz Beniak – Referent aprowizacji i handlu; dziewiąty Stefan Jaszewski – referent samorządu; dziesiąta Apolonia Malinowska.)
Mieszkańcy Włoszczowy – lata 30-te XX wieku
Rynek włoszczowski w 1939 roku
Ekshumacja zwłok partyzantów włoszczowskich – po zakończeniu II wojny światowej
nierozpoznane (zbiory z. i A. Sienkiewicz)

 

Wpisy

0 880
Książka ukazała się we wrześniu 2015 r. Polski patriota to beletryzowana opowieść o wojennych losach, pochodzącego z Włoszczowy, lekarza stomatologa Dawida Nachimsona. Opowieść została spisana...