Włodzimierz WyszkowskiStarostą włoszczowskim był w latach 1919-1920 i 1934-1937. Przyszedł na świat 27 czerwca 1877 roku w miejscowości Żmerynka (Rosja). Był wyznania rzymsko-katolickiego. Ukończył Szkołę Handlową Marynarki, a następnie przystąpił do egzaminu państwowego, który zdał z oceną końcową dobrą. Posługiwał się językiem polskim oraz rosyjskim w mowie i piśmie. Świadectwo zaliczenia egzaminu państwowego wydała mu Komisja Państwowa w Odessie w 1898 roku. Uzyskał stopień kapitana marynarki, po czym odbywał dalsze szkolenia w stopniu oficerskim. W 1902 roku zdał egzamin przed Państwową Komisją przy Morskim Korpusie w Petersburgu z wynikiem dobrym. Jeszcze tego samego roku wstąpił do marynarki wojennej (flota wojsk czarnomorskich) w stopniu młodszego oficera marynarki. Dwa lata później otrzymał awans na stopień starszego oficera marynarki. W latach 1914-1918 Wyszkowski pełnił służbę na basenie Morza Białego.

W styczniu 1919 roku mianowany został Komisarzem Ludowym (rządowym) na powiat włoszczowski. Jeszcze tego samego roku, po wprowadzeniu urzędów starościńskich powierzono mu pełnienie obowiązków starosty włoszczowskiego. Wyszkowskiemu przyszło się zmierzyć z ogromnymi trudnościami związanymi z tworzeniem tak naprawdę nowej administracji państwowej na terenie powiatu. Nie długo jednak dane mu było urzędowanie we Włoszczowie. W wyniku konfliktu z miejscową ludnością oraz nieporozumień z wojewodą Stanisławem Pękosławskim z dniem 16 września 1920 roku powierzono mu pełnienie obowiązków starosty ciechanowskiego. W okresie 1920-1934 pełnił kolejno urząd starosty w powiecie ciechanowskim, grójeckim i mławskim.

Pierwszy starosta włoszczowski był człowiekiem sumiennym i zdolnym, który znał się na przepisach samorządowych. W 1934 roku, po odejściu Eugeniusza Rychłowskiego, Wyszkowski powrócił na urząd starosty we Włoszczowie, na którym pozostał aż do przejścia na emeryturę, tj. do września 1937 roku.

Dwukrotnie żonaty: z Antoniną z Banaszkiewiczów (1905) i z Emilią Patek z Tymienieckich (1914). Z pierwszego małżeństwa miał syna Edwarda (urodzony w 1907 roku).

Źródło: R. P. Pacanowski, Starostowie włoszczowscy okresu międzywojennego i ich zastępcy. Charakterystyka szczegółowa, w: Materiały i źródła do dziejów powiatu włoszczowskiego, red. S. Janaczek i B. Janaczek, Włoszczowa 2008, s. 19-20.

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: