Włoszczowa na starej fotografii – galeria

Włoszczowa na starej fotografii – galeria

0 657
Mieszkańcy Włoszczowy – Rynek – lata 30-te
Mieszkańcy Włoszczowy
Urzędnicy i pracownicy Powiatowego Związku Samorządowego we Włoszczowie – około 1937 roku
Urzędnicy włoszczowscy – grudzień 1928 rok
Urzędnicy włoszczowscy w okresie międzywojennym
Urzędnicy gminy Secemin – ok. 1937 r. (piąty od lewej w drugim rzędzie siedzi wójt – Stanisław Woźniak)
Włoszczowa – lata 30-te
(ze zbiorów T. Klapy)
Mieszkańcy miasta w strojach ludowych – lata 30-te XX wieku (ze zbiorów T. Klapy)
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Żeńskiej we Włoszczowie – 16 październik 1936 r. (ze zbiorów T. Klapy)
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Żeńskiej we Włoszczowie z ks. Wikarym Janem Cieślakiem – 26 marca 1933 r. (ze zbiorów T. Klapy)
Włoszczowianki – lata 30-te XX wieku (ze zbiorów T. Klapy)
Włoszczowianki w strojach regionalnych (ze zbiorów T. Klapy)
Liga Kobiet – druga połowa lat 20-tych XX wieku (zbiory Z. i A. Sienkiewicz)
Księgowy podczas pracy – Włoszczowa II połowa lat 40-tych XX wieku
Włoszczowianki – lata 30-te XX wieku
Włoszczowianki – lata 30-te XX wieku
Kościół parafialny we Włoszczowie – lata 30-te XX wieku (zbiory Z. i A. Sienkiewicz)
Zbiór siana – Włoszczowa – lata 50–te XX wieku
Włoszczowska młodzież szkolna z nauczycielem Kotyzą – 1935 r.
Urzędnicy włoszczowscy lata 20-te XX wieku
Uczniowie trzeciej klasy szkoły powszechnej we Włoszczowie z Dziekanem Dekanatu Włoszczowskiego – Włoszczowa, 3 grudnia 1919 r. (zbiory Z. i A. Sienkiewicz)
Straż ogniowa we Włoszczowie
nierozpoznane
Pracownicy Starostwa Powiatowego we Włoszczowie po 1945 roku. (trzeci od lewej siedzi Aleksander Nowosielski – dyrektor szpitala we Włoszczowie; następnie Jan Pieńkowski – lekarz Ppwiatowy; Aleksander Chachaj – starosta; pierwszy od prawej Florian Zasuń. Stoją od lewej: pierwszy Roman Pacanowski – referent samorządu; czwarty Jan Bałaziński – Kierownik Referatu Przemysłu; siódmy Kazimierz Beniak – Referent aprowizacji i handlu; dziewiąty Stefan Jaszewski – referent samorządu; dziesiąta Apolonia Malinowska.)
Mieszkańcy Włoszczowy – lata 30-te XX wieku
Rynek włoszczowski w 1939 roku
Ekshumacja zwłok partyzantów włoszczowskich – po zakończeniu II wojny światowej
nierozpoznane (zbiory z. i A. Sienkiewicz)

 

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: