Plan pochodzi ze zbioru rodziny Jedliczka.

Opis znajdujący się na planie

Plan dóbr Włoszczowa, położonych w Województwie Kieleckim, Powiecie Włoszczowskim
po likwidacji służebności i oddzieleniu folwarku Sułków
Z odrysu pomiaru zachowanego w Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
w Kielcach, a przez J. Żenczykowskiego Geometrę Przysięgłego klasy 2-ej w roku 1890 wykona-
nego plan niniejszy w 2-ch sekcjach w roku 1922 odrysowałem Geometra Przysięgły klasy 2-ej
M.Żenczykowski

Fragmenty planu prezentujemy poniżej

plan_1890_3 plan_1890_1 plan_1890_2

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: