Zarząd

Zarząd

ZARZĄD WTH III Kadencji (2013-2017)

drazyk_marcin

Grzegorz Dąbrowski kania_iwona

teper_marek

Prezes I Wiceprezes WICEPREZES ds. naukowych WICEPREZES ds. organizacyjnych
mgr Marcin Drążyk mgr Grzegorz  Dąbrowski dr Iwona Kania-Soboń mgr Marek Teper

 

artur_szczukocki mariusz_marczewski
Sekretarz Skarbnik Z-ca Skarbnika
mgr Artur Szczukocki mgr Mariusz Marczewski Dawid Wójcik

 

KOMISJA REWIZYJNA

grzybek_elzbieta grzybek_jozef piotr_kotulski rembas_zenon
Przewodnicząca Członek Komisji Członek Komisji Członek Komisji Członek Komisji
mgr Elżbieta Grzybek Józef Grzybek  mgr Piotr Kotulski  Zenon Rembas  mgr Maria Witkowicz

 


 

ZARZĄD WTH I Kadencji (2007-2011)

Rafał Pacanowski

Mariusz Marczewski Artur Szczukocki

Piotr Kotulski

Katarzyna Kuznicow
Prezes I Wiceprezes Sekretarz Członek zarządu Skarbnik Z-ca Skarbnika
mgr Rafał P. Pacanowski mgr Mariusz Marczewski mgr Artur Szczukocki mgr Piotr Leszek Kotulski mgr Stanisław Kurzac mgr Katarzyna Kuzincow

KOMISJA REWIZYJNA

Grzybek Elżbieta Paweł Ameryk
Przwodnicząca Członek Komisji
Członek Komisji
mgr Elżbieta Grzybek mgr Teresa Klapa mgr Paweł Ameryk