Jan ŻenczykowskiZastępca starosty włoszczowskiego – w latach 1937-1939. Urodził się 7 września 1904 roku w Płocku. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W końcu 1931 roku ukończył praktykę urzędniczą (kończącą się „egzaminem praktycznym I kategorii”) w Komisariacie Rządu m. st. Warszawy. Następnie został skierowany przez ministra spraw wewnętrznych na teren województwa kieleckiego do powiatu pińczowskiego celem objęcia wolnego stanowiska. Pracę w Pińczowie rozpoczął 26 stycznia 1932 roku, a 1 maja 1934 roku otrzymał awans na wyższy stopień służbowy.

Obowiązki zastępcy starosty włoszczowskiego objął 27 lutego 1937 roku. Podobnie jak jego poprzednicy, prowadził referaty ogólny, organizacyjny i bezpieczeństwa. Pozostał na tym stanowisku do wybuchu II wojny światowej. W pierwszych miesiącach wojny włączył się w działalność konspiracyjną. Dalsze jego losy są nieznane.

Źródło: R. P. Pacanowski, Starostowie włoszczowscy okresu międzywojennego i ich zastępcy. Charakterystyka szczegółowa, w: Materiały i źródła do dziejów powiatu włoszczowskiego, red. S. Janaczek i B. Janaczek, Włoszczowa 2008, s. 37.

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: