Zygmunt Glinka Pierwszy Komisarz Ludowy na Powiat Włoszczowski X – XII 1918 r. Członek Sejmiku i Wydziału Powiatowego w okresie międzywojennym. źródło: Stolarski T., Znani i nieznani Ziemi Włoszczowskiej, Włoszczowa 2003
Jan Ledwoch Poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Komisarz Ludowy na Powiat Włoszczowski XII 1918 – I 1919; Członek Sejmiku i Wydziału Powiatowego we Włoszczowie w okresie międzywojennym. źródło: Stolarski T., Znani i nieznani Ziemi Włoszczowskiej, Włoszczowa 2003

Włodzimierz Wyszkowski Komisarz Rządowy na Powiat Włoszczowski od stycznia do sierpnia 1919 r., następnie p.o. Starosty włoszczowskiego 1919 – 1920. W okresie późniejszym kolejno Starosta ciechanowski, grójecki, mławski i ponownie włoszczowski (w latach 1934 – 37) źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach


Eugeniusz Rychłowski
Starosta Włoszczowski w latach 1929 – 1934


Jerzy Lewiński
Wicestarosta Włoszczowski pod koniec 1931 roku


Jakub Kurcz
Wicestarosta Włoszczowski w latach 1932 – 1935


Bruno Kazimierz Durda
p.o. Wicestarosty włoszczowskiego w latach 1935-1937, następnie do 1939 r. Sekretarz Rady Powiatowej we Włoszczowie.
źródło: Archiwum Państwowe w Kielcach


Jan Żenczykowski
Wicestarosta włoszczowski w latach 1937 – 1939 i p.o. Starosty włoszczowskiego w 1937 r.


Alfred Kehl
Sekretarz Sejmiku Powiatowego we Włoszczowie w latach 1918 i 1919 – 1923, Komisarz rządowy Miasta Włoszczowy pod koniec 1918 roku
źródło: Włoszczowskie Zeszyty Historyczne


Witold Mystkowski
Buchalter Powiatowego Związku Komunalnego we Włoszczowie w latach 1924 – 1927. Legionista w wysokim stopniu, żonaty z Anną Marcinkowską z Włoszczowy. Ostatni przedwojenny prezydent Włocławka. Zginął w jednej z masowych egzekucji w pierwszą niedzielę września 1939 r.
źródło: zbiory Z. i A. Sienkiewicz


Otton Pol
Inspektor Samorządu Gminnego Powiatowego Związku Samorządowego we Włoszczowie w latach 1929 – 1939


Lucjan Tutlis
Lekarz Powiatowy we Włoszczowie w latach 1929 – 1937


Jan Pieńkowski
Lekarz Powiatowy we Włoszczowie w latach 1937 – 1939


Michał Otawski
Z zawodu nauczyciel, współzałożyciel ZNP we Włoszczowie (1905), Kierownik Szkoły Powszechnej Nr 1 we Włoszczowie (1917-?), założyciel Spółdzielni Spożywców „Społem” we Włoszczowie (1918), Przewodniczący Konspiracyjnej Rady Narodowej we Włoszczowie (1918), inicjator rozbrajania zaborcy austriackiego we Włoszczowie (1918), Członek Wydziału Powiatowego 1919-1921.


Wincenty Jaszewski
Burmistrz Włoszczowy w latach 1918 do ok. 1928 r. Członek Sejmiku i Wydziału Powiatowego we Włoszczowie w okresie międzywojennym.
źródło: Włoszczowskie Zeszyty Historyczne


Władysław Jędruszek
Członek Sejmiku Powiatowego we Włoszczowie w latach 1919 – 1922
(ze zbiorów M. Jędruszka)


Stanisław Marcinkowski
Zastępca Burmistrza Miasta Włoszczowa w okresie międzywojennym. P.o. Burmistrza w 1939 r. Burmistrz Miasta Włoszczowa w czasie II wojny światowej.


Feliks Mikołaj Sienkiewicz
p.o. Komendanta Straży Ogniowej we Włoszczowie w 1916 roku


Mieczysław TARCHALSKI ps. „Marcin”, „Grzegorz”
oficer WP, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921, uczestnik powstania śląskiego, Komendant II podobwodu, Obwodu Włoszczowskiego Armii Krajowej w latach 1942-1944, Dowódca I Batalionu „Las”- 74 Pułku Piechoty AK.

Uwaga:
Zamieszczone materiały pochodzą ze zbiorów Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego (chyba, że zaznaczono inaczej). Wykorzystanie tych materiałów może odbyć się tylko i wyłącznie za zgodą WTH.

BRAK KOMENTARZY

Zostaw wiadomość: